Menüpontok

Magyar Antidopping Csoport hírlevelei

Az alábbi linkről letölthető a 2018-as tiltólista magyarul: /uploads/files/2018_TILTOLISTA_hatoanyag_gyogyszer_171212.xlsx

Elérhető a WADA 2018. évi tiltólistájának angol nyelvű változata.

​WADA Prohibited list 2018 ENG
WADA Prohibited list 2018 summary of modifications ENG
WADA monitoring program 2018 ENG
Tiltólista módosítások összefoglalója 2018 HUNADO

Magyar Antidopping Csoport Hírlevél 2018/5

2018-07-04

 

Tisztelt Sportoló!

A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) felhívása alapján, a közeljövőben jelentős változás várható a Nemzetközi Adatkezelő és Információs Rendszer felhasználásában (ADAMS). Ennek bevezetéseként kiemelt és elsődleges feladattá vált a rendszerbe felvezetett sportolók törzsadatainak egyeztetése, illetve a rendszerbe való belépésnek, és a gördülékeny használatnak az ellenőrzése.

Új elem az ADAMS rendszerben a törzsadatok ellenőrzése

A WADA által új belépési / biztonsági program került bevezetésre, melyet a következő belépésnél egy alkalommal minden felhasználó tapasztalni fog.
Az új elem három részből áll:

 • megadott e-mail cím ellenőrzése
 • megadott mobiltelefonszám ellenőrzése
 • a teljes profil adatainak ellenőrzése

A rendszer ajánlott használata a következő:

 1. Sikeres belépés - jelszó és biztonsági kérdés megválaszolása után - a rendszer kéri a regisztrált e-mail cím megadását.
  A megadott e-mail címre a rendszer küld egy kódot, melyet be kell írni a megfelelő ablakba. Csak akkor enged tovább a rendszer, ha a beírt e-mail cím megegyezik a törzsadatban korábban megadott e-mail címmel. Ha a sportoló jelenleg más e-mail címet használ, mint amelyet korábban a törzsadatai között megadott, akkor kérjük, szíveskedjen először a törzsadatok között javítani, és kicserélni a régit a ténylegesen használt e-mail címre, különben a rendszer biztonsági kockázat miatt, a továbbiakban nem fogja engedélyezni a belépést.
 2. Sportolói mobilszám megadása az ADAMS rendszerben
  Ezután a rendszer felajánlja a telefonos ellenőrzés lehetőségét, melyet csak akkor lehet kérni és használni, ha korábban a törzsadatok között a sportoló mobilszáma felvezetésre került. Ha ez nem történt meg, vagy a sportoló jelenleg más mobilszámot használ, mint amelyet a törzsadatok között korábban megadott, akkor kérjük, szíveskedjen vagy javítani a helyes mobilszámra a törzsadatok között, vagy ki kell hagyni ezt a lépést a „Skip” gomb megnyomásával.
 3. A belépés után megjelenő rendszerüzenet:

 „Please provide your contact details. After this information is validated, it will be used to send temporary code as an alternate login method.”

 

„Mobile phone number:”

 

                                   elküld   Skip

Ezek után minden belépéskor a fenti felirat a jóváhagyásig meg fog jelenni!
 

 1. Minden felhasználónak be kell lépnie a személyes profiljába, és az alábbi adatokat ki kell töltenie:
 • név (úgy, ahogy a személyi igazolványban szerepel)
 • lakcím (ahogy a lakcímkártyán szerepel)
 • mobilszám (saját mobilszám)
 • születési idő
 • arckép feltöltése (3 hónapnál nem régebbi igazolványkép)
 • edző neve (az a személy, aki a felkészülést leginkább segíti)
 • edző mobilszáma

 
A Manager kód:
Itt szeretnénk mindenki szíves figyelmét felhívni arra, hogy ha valaki a whereabouts (holléti) információs adatszolgáltatását nem személyesen maga adja meg illetve tölti ki a holléti táblázatot - ez nem hiba, viszont a sportoló a személyes kódját nem adhatja oda más személynek. Ilyenkor a segítő személyt meg kell nevezni és be kell jelenteni a felügyeleti szervnek (HUNADO, Nemzetközi Sportszövetség) és a felügyeleti szerv önálló kódot fog biztosítani annak a személynek, aki a jövőben a holléti információt rögzíteni fogja a rendszerben. Pl: szülő, edző, élettárs, vagy más családtag. Erre vonatkozóan egy formanyomtatványt kell kitölteni, m elyet a sportolónak és a segítő személynek is alá kell írnia. A nyomtatvány letölthető a www.antidopping.hu honlapról.
Ha valaki az ADAMS profiljához nem tud belépni, az kérjük sürgősen jelezze ezt, és írjon az antidopping@antidopping.hu e-mail címre.
 
www.antidopping.husaját személyes adatok ellenőrzése!
Végezetül tisztelettel kérünk minden sportolót, hogy lépjen be a Magyar Antidopping Csoport honlapján a sportolói adatbázisba. Mindenki ellenőrizze le a saját adatlapját, hogy az ott megadott adatok a valóságnak megfelelnek és naprakészek!
Ha valaki a MACS honlapján valamilyen oknál fogva nem tudna belépni a rendszerbe, akkor tisztelettel kérjük írjanak az antidopping@antidopping.hu e-mail címre, és orvosolni fogjuk a problémát.
 
Együttműködésüket előre is köszönjük!
 
                                                                                Magyar Antidopping Csoport (HUNADO)
 
Budapest, 2018-07-04

 

 

 

 

 

Magyar Antidopping Csoport Hírlevél 2018/1

2018-05-02

 

A WADA jelentése a 2016. évi doppingvétségekről
 
 
A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) 2018. április 26-án közzétette a 2016. évi doppingvétségekről készített részletes jelentését. Ez a negyedik ilyen dokumentum (az első a 2013. évben elkövetett doppingvétségek adatait foglalja össze), amely azonos szerkezetben tartalmazza az adatokat. A jelentés vezetői összefoglalójának főbb megállapításai a következők.
 
A WADA-akkreditált laborok 2016-ban 229.514 mintát analizáltak, amelyek közül 3.032 esetben mutattak ki pozitív vizsgálati eredményt. Ezek közül:

 • 1.326 minta (43,7 %) minősült analitikai[1] doppingvétségnek (és kerültek szankcionálásra);
 • 339 minta (11,2 %) esetében az eljárás – indokolt orvosi okokból (érvényes TUE-engedéllyel) – megszüntetésre kerültek
 • 140 minta (4,6 %) esetében az eljárás – orvosi okokon túlmenően – megszüntetésre került;[2]
 • 561 esetben (18,5 %) nem került szankció meghatározásra, mivel a sportoló tisztázta magát (beleértve, de nem kizárólag a meldonium használatával kapcsolatos ügyeket);
 • 666 esetben (22,0 %) még mindig folyik az eljárás.

 
Az 1.326 analitikai doppingvétségnek minősülő esetben a minták megoszlása a következő:

 • 1.046 férfi (78,9 %) és 280 női (21,1 %) versenyző;
 • 1.030 (77,7 %) versenyen történt, illetve 296 (22,3 %) versenyen kívüli ellenőrzésből származik;
 • 1.305 minta (98,4 %) vizelet-, 21 (1,6) minta pedig vérvizsgálatból származik;
 • 109 sportág érintett (a WADA-akkreditált laborok ADAMS rendszerben történő jelentése alapján);
 • 113 ország versenyzőitől kerültek levételre.

 
269 nem analitikai doppingvétség[3] történt az alábbi megoszlásban:

 • 248 eset érint 44 ország versenyzőjét 41 sportágból;
 • 21 eset érint sportolót segítő személyt 13 országból.

 
A 2016. évi összes doppingvétség (pozitív vizsgálati eredményből + nem analitikai megállapításból eredő) a következő:

 • 1.595 doppingvétség (1.574 versenyzőtől és 21 sportolót segítő személytől);
 • 112 sportág;
 • 117 ország.

 
 
A 10 legtöbb doppingvétséget regisztráló sportág a következő:
 

1.

atlétika:

205

2.

testépítés:

183

3.

kerékpár:

165

4.

súlyemelés:

116

5.

labdarúgás:

79

6.

erőemelés:

70

7.

birkózás:

64

8.

rögbi:

56

9.

vizes sportok[4]

35

9.

ökölvívás:

35

 
 
A 10 legtöbb doppingvétséget regisztráló ország a következő:
 

1.

Olaszország:

147

2.

Franciaország:

86

3.

Egyesült Államok:

76

4.

Ausztrália:

75

5.

Belgium:

73

6.

India:

69

6.

Oroszország:

69

8.

Brazília:

55

8.

Irán:

55

10.

Dél-Afrika:

50

 

 

 

44.

Magyarország[5]:

7

 
 
A doppingvétségek számának alakulását 2013 és 2016 között az alábbi táblázat foglalja össze.
 

 

2013

2014

2015

2016

Pozitív vizsgálati eredmény (AAF)

2.540

2.287

2.522

3.032

Analitikai doppingvétség (ADRV)

1.687

1.462

1.649

1.326

Nem analitikai doppingvétség

266

231

280

269

Összes doppingvétség

1.953

1.693

1.929

1.595

Országok (doppingvétségben érintettek)

115

109

122

117

Sportágak (doppingvétségben érintettek)

89

83

85

112

 

 


[1] Analitikai doppingvétség: a WADA Kódex 2.1. pontjában meghatározott olyan doppingvétségek, amelyek tiltott anyag, metabolit, vagy származék sportoló testéből származó mintában történő kimutatásának eredménye.

[2] Az ún. „No Case to Answer” esetek a következőket foglalják magukban: glükokortikoszteroidok engedélyezett alkalmazása, a nemzetközi standardoktól való eltérés, a WADA joghatóságán kívüli esetek (beleértve a WADA Kódexet alá nem író országok ügyeit) és minden egyéb egyedi eset.

[3] Nem analitikai doppingvétség: a WADA Kódex 2.2-2.10. pontjaiban meghatározott olyan doppingvétségek, amelyek nem tiltott anyag, metabolit, vagy származék sportoló testéből származó mintában történő kimutatásának eredménye.

[4] Aquatics

[5] A 7 magyarországi eset a következő sportágakból származik: atlétika (2), kajak-kenu (1), sárkányhajó (1), kézilabda (1), testépítés (1), súlyemelés (1)

 

 

 

Magyar Antidopping Csoport Hírlevél 2017/9

 

Doppingvizsgálati számok WADA jelentése (2016)
 
 A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) 2017. október 25-én közzétette a jelentését a 2016-ban elvégzett doppingvizsgálati darabszámokról. A 323 oldalas dokumentum számos táblázatban − elrendelő szervezet, sportágak, vizsgálati típusok, vizsgálati fajták szerint – részletezi az előző évben elvégzett doppingvizsgálatokat. A jelentés 413 különböző ellenőrzési hatóság adatait összesíti, amely kismértékű előrelépést mutat a 2015-ös évhez képest (403).
  
Összefoglaló adatok
 
A jelentés főbb megállapításai a következők:

 • Az összes ellenőrzött minták száma 0,9 %-kal csökkent: 2016 – 300.565 db, 2015 – 303.369 db.
 • A pozitív vizsgálati eredmények[1] tekintetében figyelemre méltó növekedés látható: 2016-ban 1,60 % volt az arány (4.822 pozitív minta), míg 2015-ben csak 1,26 % (3.809 pozitív minta).
 • A WADA akkreditált laborok 60 %-a több mintát értékelt 2016-ban, mint egy évvel korábban.
 • A közvetlenül – nem biológiai útlevél céljából – értékelt vérminták aránya 7,75 %-ra emelkedett (23.298 minta) a 2015. évi 6,98 % után (21.176 minta).
 • A biológiai útlevél céljából vett vérminták (vérparaméterek elemzése) száma is emelkedett: 28.173-ra nőtt 2016-ban (2015: 25.012).

 
A 2012-2016. években az alábbiak szerint alakultak a minták, illetve a pozitív vizsgálati eredmények számai.
 

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

2016/2015

Olimpiai sportágak

Mintavétel

184.955

176.502

186.739

196.581

193.345

– 1,6 %

Pozitív minta

1.831

1.710

1.440

1.634

1.927

+ 17,9 %

Pozitív arány

0,99 %

0,97 %

0,77 %

0,83 %

1,00 %

+ 20,5 %

Nem olimpiai sportágak

Mintavétel

82.690

93.376

96.565

106.788

107.220

+ 0,4 %

Pozitív minta

1.359

1.819

1.713

2.175

2.895

+ 33,1 %

Pozitív arány

1,64 %

1,95 %

1,77 %

2,04 %

2,70 %

+ 32,4 %

Összesen

Mintavétel

267.645

269.878

283.304

303.369

300.565

– 0,9 %

Pozitív minta

3.190

3.529

3.153

3.809

4.822

+ 26,6 %

Pozitív arány

1,19 %

1,31 %

1,11 %

1,26 %

1,60 %

+ 27,0 %

 
 
Biológiai útlevél – növekvő alkalmazás
 
A biológiai útlevél céljából (vérparaméterek meghatározása érdekében) gyűjtött vérminták tekintetében is előrelépés történt 2016-ban:

 • 85 ellenőrzési hatóság jelentett adatot a biológiai útlevél hematológiai moduljába (2015: 76);
 • 25 nemzetközi szövetség alkalmazta ezt a módszert (2015: 24);
 • 46 nemzeti doppingellenes szervezet szolgáltatott adatot (2015: 40);
 • a biológiai útlevél felállítása céljából vett vérminták száma 28.173 db-ra nőtt a 2015. évi 25.012 db-ról (+ 12,6 %).

 
A biológiai útlevél szteroid moduljának központi módszereként alkalmazott izotóparány-mérés (IRMS)[2] számai az alábbiak szerint alakultak.
 

 

2015

2016

Változás

Vizsgált minták száma

5.578

4.676

–16,2 %

Pozitív vizsgálati eredmény (AAF)

176

169

– 4,0 %

Pozitív arány

3,15 %

3,61 %

+ 14,6 %

 
 
Sportágspecifikus mérési ajánlások – jelentős növekedés az alkalmazásban
 
A WADA 2015 óta három tiltott anyag[3] vonatkozásában sportáganként, illetve szakáganként minimális vizsgálati arányt javasol a nemzeti doppingellenes szervezetek számára a doppingvizsgálatok tervezése és elvégzése során. Az alábbi táblázatok jól mutatják, hogy mind a gyűjtött minták száma, mind a bekapcsolódó sportágak, illetve ellenőrzési hatóságok, mind pedig a pozitív minták száma évről évre emelkedik.
 
 

Eritropoézist elősegítő ágensek (EPO)

2014

2015

2016

Vizsgált minták száma

30.563

36.128

46.710

Sportágak száma

55

95

108

Ellenőrzési hatóságok száma

129

179

212

Pozitív vizsgálati eredmény (AAF)

66

46

67

 

Növekedési hormon (GH)

2014

2015

2016

Vizsgált minták száma

6.075

13.264

17.538

Sportágak száma

44

81

68

Ellenőrzési hatóságok száma

64

105

111

Pozitív vizsgálati eredmény (AAF)

2

4

6

GHRH/GHRP

2014

2015

2016

Vizsgált minták száma

1.804

21.727

49.358

Sportágak száma

41

88

111

Ellenőrzési hatóságok száma

18

154

207

Pozitív vizsgálati eredmény (AAF)

6

14

15

 
 
A 2016. évben gyűjtött minták összesítését az alábbi táblázat tartalmazza.
 

 

Mintaszám

Atipikus eredmény[4]

Pozitív eredmény

ADAMS-ben rögzített vizeletminta

212.208

574

3.004

ADAMS-ben rögzített vérminta

17.306

11

28

Biológiai útlevél céljából vett vérminta

28.173

ADAMS-en kívüli vizeletminta

65.059

37

1.790

ADAMS-en kívüli vérminta

5.992

Összesen

328.738[5]

622

4.822

 
A táblázathoz a következő megjegyzések fűzhetők.

 • A pozitív eredmények közül 515 eset a meldoniummal függ össze, amely 2016-ban került a tiltólistára.
 • A valószínűsíthetően a sportolók széles körét érintő növekedési hormon tiltott használata mindössze 6 esetben került kimutatásra 2016-ban.

 
A 2016. évi doppingvétségek jelentését 2018-ban publikálja a WADA.

 


[1] A pozitív vizsgálati eredmény (AAF = Adverse Analitical Finding) nem összekeverendő a doppingvétséggel (ADRV = Anti-Doping Rule Violation). Pozitív vizsgálati eredményből csak a WADA Kódexnek megfelelő doppingeljárás után lehet doppingvétség, ha a sportoló nem rendelkezik gyógyászati célú mentességgel (TUE engedély), és/vagy a mintavétel során nem történt nyilvánvaló eltérés a WADA standardjaitól.

[2] A módszer lényege, hogy ún. gázkromatográfiai eljárással meghatározzák, hogy adott sportoló mintájában kimutatott férfi hormonok forrása a saját szervezet termelése (endogén), vagy külső bevitel (exogén). Ez utóbbi minősül tiltott teljesítményfokozásnak.

[3] A három tiltott anyag a következő: 1. eritropoézist elősegítő ágensek (EPO), 2. növekedési hormon (GH), 3. növekedési hormon felszabadítását elősegítő hormon (GHRH/GHRP).

[4] Atipikus vizsgálati eredmény (Atypical Finding = ATF): a WADA által meghatározott olyan mérési értékek, amelyek – bár nem minősülnek pozitív eredménynek, de − a természetes értékeket jelentős mértékben meghaladják, és ezek elérése esetén további (célzott) vizsgálatok válnak szükségessé. Ilyen értékek kerültek maghatározásra a növekedési hormonra574, illetve a tesztoszteron/epitesztoszteron arányra vonatkozóan.

[5] Az összes gyűjtött minta (328.738), illetve az összes mintavételi szám (300.565) különbségét a biológiai útlevél céljából vett vérminták száma (28.173) adja.

Következő események