Pályázatok

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyílt pályázatot hirdet a „Magyarország jó tanulója − jó sportolója 2016” cím elnyerésére. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a „Magyarország jó tanulója − jó sportolója 2016” címmel azon tanulókat és hallgatókat kívánja kitüntetni, akik a 2015/2016. tanévben eredményes tanulmányi munkájuk mellett kimagasló sportteljesítményt nyújtottak. 

A pályázat csak elektronikus úton nyújtható be 2017. április 28-án 8 óráig. 

A pályázat kiírásában közreműködő szervezetek:

 • − Magyar Olimpiai Bizottság
 • − Magyar Paralimpiai Bizottság
 • − Nemzeti Versenysport Szövetség
 • − Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség (Magyar Diáksport Szövetség, Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség)
 • − Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete

 A PÁLYÁZAT CÉLJA

 • az ifjúság ösztönzése
 • az eredményes tanulásra és magasabb szintű sportolásra,
 • a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesztésére,
 •  fizikai aktivitásra, rendszeres és egészségfejlesztő testmozgásra;
 •  a tehetségfelismerés, -gondozás és -kiválasztás, valamint az utánpótlás-nevelés
 • célkitűzéseinek segítése;
 • az egészséges életmód népszerűsítése;
 •  a becsületes játék, a fair-play szellemének ápolása; a legkiválóbbak méltó elismerésben részesítése.​

 A PÁLYÁZAT DÍJAZÁSA

A díjazottak a „Magyarország jó tanulója − jó sportolója 2016” címet elismerő miniszteri oklevelet kapnak a 2015/2016. tanévben elért eredményes tanulmányi munkájukért és kimagasló sportteljesítményükért.

A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI
A cím elnyerésére három kategóriában nyújtható be pályázat.

 • I. kategória: köznevelési intézmény 5−8. évfolyamos tanulója
 • II. kategória: köznevelési intézmény nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 9−13. évfolyamos tanulója
 • III. kategória: felsőoktatási intézmény teljes idejű képzésben részt vevő (nappali tagozatos) hallgatója

A pályzati felhívás részleteit innen töltheti le: /uploads/files/PALYAZATI%20FELHIVAS%202016.pdf

A pályzati útmutatót innen töltheti le: /uploads/files/PALYAZATI%20UTMUTATO%202016.pdf

A mellékleteket innen töltheti le:

 /uploads/files/3_%20melleklet%20Sporteredmeny-hitelesito%20adatlap.doc

/uploads/files/4_%20melleklet%20Adatkezelesi%20nyilatkozat.doc

 

Forrás:

 http://kerdoiv.emmi.gov.hu/jotanulo/ 

http://www.kormany.hu/hu/dok?source=2&type=206#!DocumentBrows

 

 

 

 

 

 

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS

a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogramban való részvételre

2016/2017. tanév 2. félév

 

A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíjprogram) a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a magyarországi felsőoktatási intézményekben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben sportoló azon hallgatók támogatása, akik tanulmányaik ideje alatt eséllyel rendelkeznek arra, hogy olimpiai/paralimpiai versenyszámban Európa-bajnoki, világbajnoki vagy olimpiai/ paralimpiai érmet szerezzenek.

 

Az ösztöndíjprogramban való részvétel feltételei:

 • be nem töltött 35. életév,
 • magyarországi felsőoktatási intézményben felsőfokú végzettség és szakképzettség megszerzésére irányuló aktív hallgatói jogviszony
 • olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben szereplő sportágban aktív egyesületi tagság,
 • olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben szereplő sportágban a magyar nemzeti válogatott keretben való tagság,
 • a hallgatói jogviszony fennállása alatt kiemelkedő, olimpiai/paralimpiai versenyszámban, felnőtt korcsoportban nemzetközi éremszerzési esélyre jogosító sportteljesítmény,
 • a pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó nem áll a sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III.12.) Korm.rendelet alapján sportfegyelmi eljárás vagy a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III.23.) Korm.rendelet alapján doppingfegyelmi eljárás hatálya alatt,
 • a pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó nem áll a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott jogerős eltiltás vagy kizárás hatálya alatt.

Az érvényes jelentkezéshez valamennyi feltétel együttes megléte szükséges.

 

Az ösztöndíjprogramban való részvétel időtartama:

Az ösztöndíjprogramban való részvételre az alábbiakban meghatározott időtartamon belül van lehetőség:

 • legfeljebb az első felsőfokú végzettség – alapfokozatnak vagy az osztatlan képzésben szervezett mesterfokozatnak – megszerzésére irányuló tanulmányok megkezdésétől annak befejezéséig,

Az ösztöndíjprogramban való részvételi jogosultság megszerzésének menete:

A jelen dokumentumhoz tartozó kitöltött jelentkezési lap alapján a programba való bekerülésre a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Paralimpiai Bizottság illetve az illetékes sportági szakszövetség, továbbá a sportpolitikáért felelős miniszter (továbbiakban: miniszter) Tanácsadó Testülete tesz javaslatot. Az ösztöndíj odaítéléséről a jelentkezési feltételek, az értékelési szempontok, valamint a javaslatok alapján a miniszter dönt.

Az ösztöndíjprogram lebonyolításával összefüggő feladatokat az Emberi Erőforrások Minisztériumának Sportért Felelős Államtitkársága (továbbiakban: Államtitkárság) látja el.

 

 

 

EDZŐI ÉLETMŰ DÍJ 2017.

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

A Magyar Edzők Társasága pályázatot hirdet a 2017. évi Edzői Életmű Díj elnyerésére. Az Edzői Életmű Díj a több évtizedes eredményes edzői munka elismerése. Az Edzői Életmű Díjat a Magyar Edzők Társaság gondozza.

 

Pályázati feltételek:

 

Az Edzői Életmű Díjra az az edző pályázhat, aki:

 

 1. Legalább középfokú (nem OKJ-s) edzői képesítéssel rendelkezik.
   
 2. Magyar állampolgár.
   
 3. A magyarországi felnőtt és/vagy utánpótlás edzői munka eredményének köszönhetően a több éven át edzett sportolója/csapata (sportolói/csapatai) kiemelkedő hazai vagy nemzetközi eredményt (eredményeket) ért (értek) el.
   
 4. Betöltötte 60. életévét.
   
 5. Legalább 25 éves edzői tevékenységgel rendelkezik.

 

 1. Tagja a Magyar Edzők Társaságának.

 

Eredményesség szempontjából a következő versenyek vehetők figyelembe:

 

Felnőtteknél:

 • Olimpiai Játékok, világbajnokság, Európa-bajokság, Universiade, csapatsportokban európai nemzetközi kupák, hazai egyéni- és csapatsportok országos bajnokságai, magyar kupák.
 • Paralimpiai Játékok, Global Games, Siketlimpia, Speciális Olimpia, Szervátültetettek Világjátéka.

Utánpótlásnál:

 • Ifjúsági Olimpia, Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál, Junior, ifjúsági és serdülő világbajnokság és Európa-bajnokság.

Egyéni és csapat sportágak korosztályos országos bajnokságai, korosztályos magyar kupák.

 

Kizáró tényező:

- A pályázaton nem vehet részt az az edző, aki sportfegyelmi eltiltás, vagy jogerős büntető ítélet hatálya alatt áll.

- A Mesteredzői Díjjal rendelkező edző nem pályázhat az Edzői Életmű Díjra.

 

A pályázat benyújtásának módja:
 

 • A pályázatot a Magyar Edzők Társasága által kiadott pályázati űrlapon kell benyújtani. Az eredmények felsorolását mellékletként is lehet a pályázati űrlaphoz csatolni. A pályázati űrlap a Magyar Edzők Társasága honlapjáról (www.magyaredzo.hu) letölthető, vagy a MET irodában átvehető.

 

 • A pályázatot zárt borítékban személyesen vagy postai úton a Magyar Edzők Társasága irodájába (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Magyar Sport Háza) kell benyújtani.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 21.

 

A pályázat elbírálása:

 

A beérkezett pályázatok értékelése alapján a Magyar Edzők Társasága Mesteredzői Kollégiuma tesz javaslatot a díjazottakra. Az edzői életmű díjazottak személyéről a Mesteredzői Kollégium javaslata alapján a Magyar Edzők Társasága elnöksége dönt.

A Mesteredzői Kollégium a pályázatok értékelésénél nem veszi figyelembe azt a pályázatot, amelyből hiányzik a szövetségi (Magyar Paralimpiai Bizottsági, fogyatékos ernyőszervezeti) javaslat, vagy a javaslat nem támogatja a pályázatot.

 

A Mesteredzői Kollégium összetétele:

 

Elnök:                                  Dr. Kemény Dénes                         mesteredző       (vízilabda)

Tiszteletbeli elnök:         Dr. Ormai László                              mesteredző       (asztalitenisz)

Tagok:                                  Csank János                                      mesteredző       (labdarúgás)

                                               Fábiánné Rozsnyói Katalin          mesteredző       (kajak-kenu)

                                               Dr. Hegedűs Csaba                         mesteredző       (birkózás)

                                               Kovács Tamás                                   mesteredző       (vívás)

                                               Mészáros Lajos                                               mesteredző       (kosárlabda)     

                                               Dr. Hc. Mocsai Lajos                       mesteredző       (kézilabda)

Pécsi Gábor                                       mesteredző      (öttusa)

Zrínyi Miklós                                     mesteredző       (kick-box)

                                

Az Edzői Életmű Díjjal pénzbeli juttatás nem jár, de a Magyar Edzők Társasága –lehetőségeihez mérten – a pályázat nyerteseit egyszeri pénzjutalomban részesítheti.

 

Budapest, 2017. március 1.

 

                                                                                                              Magyar Edzők Társasága