Menüpontok

Fogyatékosággal élők sportjával kapcsolatos kérdőívek

Új kérdőívek

Horváth Ágne, a győri Széchenyi István Egyetem végzős gyógypedagógus hallgatójának kérdőive:
A sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók integrációs lehetőségei és megítélése a sporttevékenységekben

Korábbi kérdőívek

Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Doktori Iskolájának kérdőíve:
Sportolók vizsgálata a regeneráció, a versenyszorongás, az irracionális hiedelmek és a perfekcionizmus tükrében

Bakó Vanda Rebeka, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi karának, végzős sportszervező hallgatójának kérdőívei: 
Parasportolók megítélése az ép sportolók körében
Parasportolók megítélése az ép edzők körében.

Megyesi Patrícia, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Rekreációszervezés és Egészségfejlesztés szak hallgatójának kérdőíve:
Sportolási lehetőségek kérdőíves vizsgálata a fogyatékossággal élők körében

Tóth Bernadett, a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatójának kérdőíve:
M​ozgáskorlátozott személyek sportmotivációjának és sportolási lehetőségeinek felmérése

Kiss Kata, a Széchényi István Egyetem Apáczai Csere János Karának Gyógypedagógia szakos hallgatójának kérdőíve:
Kezdetektől a versenysportig/paralimpiáig

Székely Málna, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem végzős hallgatójának kérdőíve:
A fogyatékkal élők elfogadtatása a sport és a média révén

Sáringer Dorottya, a Semmelweis Egyetem harmadéves gyógytornász hallgatója kérdőíve:
Parasportolók számára mozgásszervi fájdalmak megelőzését célzó programhoz