Menüpontok

Pályázatok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM SPORTÖSZTÖNDÍJ-PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem pályázatot ír ki a 2021. évi felsőoktatási felvételi eljárásban az Egyetem államilag támogatott, az államtudományi képzési területhez tartozó, nappali és levelezős munkarendű alapképzésére, olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben sportoló felvételi jelentkezők számára (a továbbiakban: sportösztöndíj). A katonai és a rendészeti képzésekre – azaz a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, valamint a Rendészettudományi Kar által hirdetett képzésekre – történő jelentkezés esetén a pályázónak meg kell felelnie valamennyi speciális, jogszabály által előírt alkalmassági feltételnek. Ezen speciális alkalmassági követelményeket a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató képzésenként tartalmazza. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés vizsgálatát az Egyetem és a jogszabályban meghatározott további szervezetek a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban meghatározottak szerinti módon és ütemezésben végzik a felvételi jelentkezés alapján.

A sportösztöndíjat elnyerő sportolók sikeres érettségi vizsga, valamint a jelen pályázati felhívásban foglalt további feltételek teljesítése esetén felvételt nyernek az általuk megjelölt szakra.

Beadási határidő: 2021. április 26.

Sportösztöndíj kiírás (pdf)

Jelentkezési lap és Eredménylista (docx)

Adatkezelési Tájékoztató a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportösztöndíjára való jelentkezéshez (pdf)

Eredeti kiírás az NKE oldalán


 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyílt pályázatot hirdet a
„Magyarország jó tanulója, jó sportolója – 2020”
cím elnyerésére.


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a „Magyarország jó tanulója, jó sportolója −2020” címmel azon tanulókat kívánja kitüntetni, akik a 2019/2020. tanévben kimagasló tanulmányi- és sportteljesítményt nyújtottak.

A pályázat kiírásában közreműködő sportköztestületek:
a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Nemzeti Versenysport Szövetség, valamint a Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség.

A díjazottak a „Magyarország jó tanulója, jó sportolója − 2020” címet elismerő miniszteri oklevelet kapnak a 2019/2020. tanévben elért kimagasló tanulmányi- és sportteljesítményükért.
A cím elnyerésére két kategóriában nyújtható be pályázat (a 2019/2020. tanévre vonatkozóan):
I. kategória: oktatási intézmény nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy magántanulói jogviszonyban részt vevő 5−8. évfolyamos tanulója
II. kategória: oktatási intézmény nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy magántanulói jogviszonyban részt vevő 9−13. évfolyamos tanulója

A cím elnyerésére az a tanuló pályázhat, aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:
- A 2019/2020. tanévben valamely magyarországi oktatási intézmény nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy magántanulói jogviszonyban részt vevő 5−13. évfolyamos tanulója.
- Tanulmányi átlaga kettő tizedesjegy értékre kerekítve – az I. és II. kategóriában a magatartás és szorgalom jegyek kivételével számítva − elérte az alábbi eredményt:
I. kategória: a 2019/2020. tanév végén legalább 4,80
II. kategória: a 2019/2020. tanév végén legalább 4,70
- A 2019/2020. tanévben (2019. szeptember 1. és 2020. augusztus 31. között) a Pályázati útmutatóban meghatározott sportágban és versenyen 1−6. helyezést ért el.

(A pandémiás helyzetre való tekintettel: amennyiben az országos sportági szakszövetség/sportági szövetség 2020. évi versenynaptárában az eredeti verseny 2020. augusztus 31-i időpontig került kiírásra, de 2020. augusztus 31. után került megrendezésre, az eredmény a szakszövetség/sportági szövetség erre vonatkozó igazolása alapján elfogadható.)

A pályázat benyújtása
A Pályázati felhívás, a Pályázati útmutató, valamint a dokumentáció elérhető a kormányzati portálon (https://kormany.hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma), valamint a pályázat során közreműködő sportköztestületek honlapjain (www.olimpia.hu, www.hparalimpia.hu, www.nvesz.hu, www.ndhsz.hu).

Pályázási adatlap

Ajánlás

Hitelesítésre jogosult szervezetek

Hazai sporteredményeket hitelesítő adatlap

Nemzetközi sporteredményeket hitelesítő adatlap

Adatkezelési nyilatkozat

A pályázati dokumentációt (amely a Pályázati adatlapból és mellékletekből áll) a Pályázati útmutatóban foglaltaknak megfelelően kell benyújtani az Emberi Erőforrások Minisztériuma címére.
A pályázat részleteit a Pályázati útmutató tartalmazza.
Hiánypótlásra nincs lehetőség!

Benyújtási határidő: 2021. február 26., 24:00 óra

A pályázatokat az Értékelő Bizottság – a tanulmányi, valamint a sporteredményeket figyelembe véve – egységes szempontsor alapján értékeli. A pályázat díjazottjairól − az Értékelő Bizottság által felterjesztett javaslat alapján − az oktatásért felelős miniszter dönt.

A díjazottak listája 2021. június 1-től – az oktatási intézmény megjelölésével − közzétételre kerül a kormányzati portálon (https://kormany.hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma), illetve a pályázók a kapcsolattartó e-mail címére küldött elektronikus üzenetben értesítést kapnak az eredményről.

Ebben az évben a díjazottak a „Magyarország jó tanulója, jó sportolója − 2020” cím elismerő oklevelet postai úton vehetik át.
A pályázattal kapcsolatban a jotanulo-josportolo@emmi.gov.hu címre írhatnak.

 

Következő események