Menüpontok

Pályázatok

BOM - Berzeviczy Albert tanulmányi támogatás

Pályázati felhívás 2024.

„BOM a Magyar Sportért” Közhasznú Alapítvány a kiemelkedő sporttevékenységet folytató diákok részére, tanulmányaik eredményességének elősegítése céljából ösztöndíj pályázatot hirdet, immáron kilencedik alkalommal.

2021-től állami finanszírozásban résztvevő sportolók pályázatát is várjuk. (Őket havi 50.000 Ft támogatásban részesítjük, a tanév ideje alatt, egészen a képzési ideje végéig.)

Az ösztöndíjra az a diák pályázhat, aki mindhárom alábbi feltételnek megfelel:
  1. olimpiai, vagy paralimpiai sportágban versenyez,
  2. olimpiai, vagy paralimpiai kerettag, illetve a pályázat évét követő legközelebbi olimpiai, illetve paralimpiai játékokon történő részvételre készül;
  3. felsőfokú iskolarendszerű (tanulói vagy hallgatói jogviszony keretében folytatott) közoktatási intézmény által nyújtott oktatásban, illetve középfokú képzésben (OKJ-s) vesz részt.
A pályázathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat:
  1. Kitöltött pályázati adatlap
  2. A sportági szakszövetség indokolással, aláírással és bélyegzővel ellátott hivatalos igazolása a szövetségi jogviszonyáról és az elért sporteredményről, főtitkári vagy elnöki javaslattal
  3. Hallgatói igazolás (az oktatási intézmény aláírással és bélyegzővel ellátott hivatalos igazolása a képzésben való részvételről)
  4. Amennyiben a pályázó szociálisan rászoruló helyzetű, ennek a körülménynek bemutatása.
Letöltendő dokumentumok a pályázathoz:

Pályázati adatlap és mellékletek

További dokumentumok ismertető jelleggel:

Ösztöndíj pályázat

Ösztöndíj szerződés minta

Adatvédelem

A pályázatnak a fent felsorolt valamennyi dokumentumot tartalmaznia kell. A hibás, hiányos vagy valótlan tartalmú pályázatok elutasításra kerülnek.

A pályázatot, kizárólag postai úton, a 1535 Budapest Pf.769 címre várjuk.
Pályázat leadásának határideje: 2024. január 15.

Pályázat elbírálásának folyamata:

A pályázatokat az Alapítvány Szakmai Bizottságának véleményezését követően az Alapítvány Kuratóriuma - a pályázatban igazolt sportszakmai, tanulmányi, szociális helyzet figyelembe-vételével - egyénileg, saját mérlegelése alapján bírálja el. Az Alapítvány döntése végleges, azzal szemben jogorvoslatra nincs lehetőség. A nyertes pályázóval, illetve pályázókkal az Alapítvány Támogatási (Ösztöndíj) szerződést köt, legfeljebb a pályázó tanulmányainak befejezéséig tartó időtartamra.

A pályázat eredményéről a résztvevő pályázók a pályázati adatlapon megadott e-mail címen kapnak értesítést, legkésőbb 2024. február végéig.

További információ:


Fair Play felhívás 2023 

A MOB Fair Play Bizottsága pályázatot hirdet „Fair Play” díjak elnyerésére. 2024. február 15-ig várják a javaslatokat arra, hogy kik kapják meg a 2023-as évre vonatkozó Fair Play díjakat. Pályázni a következő kategóriákban lehet:

1.    Fair Play cselekedet
2.    Életmű díj
3.    A Fair Play eszméjének népszerűsítése
4.    Fair Play a szabadidősportban
5.    A sport szolgálatában
6.    Fair Play a művészetben, a tudomány területén

„A MOB Fair Play Bizottsága közel hat évtizede díjazza azokat a cselekedeteket, melyek példaértékűek mások számára, melyek követendő mintákat mutatnak meg mindenkinek. Manapság sajnos sok negatív, rossz hír jut el hozzánk nap, mint nap. Nekünk az a feladatunk és célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a jóra, a sportszerűségre, az egymás iránti tiszteletre és megbecsülésre. Az eddigi díjazottak és tetteik méltóak voltak a fair play-hez és annak értékeihez. Bízunk benne, hogy a 2023-as évből is számos jelenet megmaradt az emberekben, nemcsak a világeseményekről, hanem bármilyen egyéb sportversenyekről is. Kérek mindenkit, hogy ha emlékszik rá, és tud ilyen igazi fair play-cselekedetről, akkor legyen szíves küldje el nekünk. A jelöléseket előzetesen is nagyon köszönjük!” – hívta fel a figyelmet dr. Kamuti Jenő, a MOB Fair Play Bizottságának elnöke.

A bizottság kéri, hogy a javaslatok tartalmazzák a fair play-cselekedet rövid leírását. Amennyiben fotó, vagy videó is rendelkezésre áll, kérik azt is küldjék el az alábbi címre. A testület a beérkező jelöléseket értékeli, majd a legérdemesebbeket díjazásban részesíti.


A pályázatokat szíveskedjenek e-mailen, 2024. február 15-ig, az alábbi címre eljuttatni:
Magyar Olimpiai Bizottság, MOB Fair Play Bizottság
Cím: 1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.
e-mail: gabor.deregan@fairplayinternational.org