Menüpontok

Pályázati felhívás: a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Élsportolók Egyetemi Tanulmányait Támogató Ösztöndíj

A sportolói kettős életpálya modell kialakításának támogatására ösztöndíj pályázható az alábbiakban megfogalmazott értékek megvalósítása és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (továbbiakban MATE) hírnevének növelése érdekében végzett tevékenység esetén.

A MATE hallgatói közül élsportolónak tekintjük, csapatsportágak esetén, a nemzeti bajnokság első osztályában (pl. NB I, Extra Liga, OB I stb.) szereplő csapatok tagjait, az egyéni olimpiai és paralimpiai sportágak esetén a felnőtt, illetve korosztályos országos bajnokságban 1-3. helyezést elért sportolókat, továbbá a válogatott sportolókat, a nem olimpiai sportágak esetén Világbajnokságon, Európa-bajnokságon 1-6. helyezett sportolókat. Cél ezen versenyzőink sportolói karrierjének, tanulmányainak, valamint a civil életre történő felkészülésének összehangolása, segítése.

Pályázók köre:
A pályázati felhívás az Egyetem (beleértve a külhoni képzéseket is) azon aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatóinak, illetve az Egyetem doktori iskoláiban tanulmányokat folytató állami ösztöndíjas doktoranduszainak szól, akik a tanulmányi követelmények teljesítése mellett élsportolói sporttevékenységet végeznek, és ezzel nagymértékben hozzájárulnak a sportélet sikereihez, fejlődéséhez és az Egyetem jó hírnevének növeléséhez.
Az ösztöndíj egy tanulmányi félévre (5 hónapra) folyósított pénzbeli juttatás.

A pályázat alap bírálati szempontjai:
• a pályázó hallgató a pályázat beadását megelőző utolsó aktív félévben legalább 20 teljesített kredittel rendelkezik, kivételt képez ez alól, ha a hallgató olimpiai vagy világversenyre való felkészülés miatt halasztott, ill. passzivált félévet.
• első évfolyam első féléves pályázó hallgató esetében a hallgató felvételi pontszáma legalább a 285 pontot elérte,
• doktorandusz pályázó esetén aktív állami ösztöndíjas hallgató,
• a pályázó aktív, versenyengedéllyel rendelkező versenysportoló, amelyről és a pályázathoz szükséges eredményről a sportági szakszövetség írásos igazolást ad ki.
Nem pályázhat az a hallgató, aki hallgatói jogviszonyát szünetelteti:
• évhalasztásra vagy évkihagyásra engedélyt kapott, tehát passzív félévet teljesít,
• a tanulmányok folytatásától meghatározott időre eltiltották,
• a tanulmányai folytatásához szükséges aktív félévre történő bejelentkezést nem végezte el,
• a végbizonyítványt megszerezte, de a záróvizsgára bocsátás feltételeit nem teljesítette, vagy sikertelen záróvizsgát tett,
• a doktori iskolában tanulmányait szünetelteti (passzív félévet teljesít).

A pályázat hivatalos felhívása (pdf)

A pályázat űrlapja (word)

A pályázat benyújtása:
A pályázat beadásának határideje: 2023. március 15.
A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2023. március 31.
A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani, mellékletekkel együtt a következő email címre:
sportosztondij@uni-mate.hu
A pályázati űrlap az Oktatási Igazgatóság honlapjáról letölthető (https://oig.uni-mate.hu Diákjóléti ügyek – Pályázati felhívások menüpont).
A pályázat kizárólag a határidőre benyújtott dokumentumok alapján kerül elbírálásra.